Qinesia - Un Espai de Salut

Ajudem a les persones a conservar i restaurar la seva salut.

A Qinesia cuidem i tractem als noestrs pacients com subjectes integrals, des de la seva particularitat global formada pel seu cos físic, el seu cos vital on resideix l’energia, el seu cos mental on resideix la psique i el seu cos supramental on resideix l’ànima.

La malaltia, aguda o crònica, sorgeix quan s’altera l’equilibri entre aquests cossos, a causa de trastorns físics, emocionals, lesions, estils de vida perjudicials, etc.

La nostra feina és tractar la persona des de la seva globalitat, tenint sempre en compte les seves necessitats i característiques particulars (símptomes, sentiments, personalitat, hàbits .. ) i educar-la en la salut. Perquè per si mateixa aprengui com recuperar l’harmonia física, emocional i vital, és a dir, aprengui a autosanar-se.

Autosanar-se significa fer petits canvis cada dia, progressar, crear noves possibilitats de vida per aconseguir el benestar.

Acompanyar i ajudar a les persones a fer aquest canvi és l’objectiu dels professionals de Qinesia.